TAX PROJECT s.r.o.
Adresa provozovny
Určická 53
796 01 Prostějov,

Pracovní doba
Po-Pá 8.00 - 16.00 hod

tel.: 731 111 531, 606 144 359
e-mail:info@taxproject.cz

Vedení účetnictví

Naše služby jsou určeny pro široký okruh klientů. Jsou určeny jak pro podnikatele (právnické i fyzické osoby), tak i pro nepodnikatelské subjekty.


Outsourcing účetnictví Vás zbaví starostí a množství každodenních operací, které musíte ve spojení se zpracováním účetnictvím provádět. Výhodou externího vedení účetnictví je především vyšší kvalitativní a technologická úroveň jeho zpracování a snížení mzdových a režijních nákladů Vašeho vlastního účetního oddělení – už jen z toho důvodu, že si nemusíte pořizovat vlastní software a zaměstnávat vlastní účetní.


Účetní služby nabízené naší společností nezahrnují jen obyčejné odevzdání účetních dokumentů a jejich následné zaúčtování, ale zahrnují kompletní zpracování účetní agendy tak, aby byla v souladu s platnou legislativou, zároveň dbáme především na správné a co nejefektivnější nastavení účetních procesů našich klientů.

  • zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
  • vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  • zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a přenesení daňové povinnosti
  • zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
  • účetní poradenství
  • příprava podkladů ke kontrole
  • zastupování na úřadech
  • předávání dokladů v sídle Vaší společnosti popř. dle vzájemné domluvy

Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a účetní sestavy přehledně uspořádané na CD (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.