TAX PROJECT s.r.o.
Adresa provozovny
Určická 53
796 01 Prostějov,

Pracovní doba
Po-Pá 8.00 - 16.00 hod

tel.: 731 111 531, 606 144 359
e-mail:info@taxproject.cz

Mzdová agenda, personalistika

Externí zpracování mezd

Nabízíme moderní formu služby outsourcingu zpracování mezd, díky níž budete mít svá data stále přístupná a pod kontrolou.
Veškeré trendy naznačují, že neustále vzrůstá počet podnikatelských i nepodnikatelských subjektů, které využívají externího zpracování mzdového účetnictví – outsourcingu. Důvodem je jednoznačný požadavek firem získat efektivní a nerizikové řešení činnosti, která není součástí jejich hlavního předmětu podnikání.

 

Proč zajišťovat funkci mzdového účetnictví outsourcingem?

Existuje několik výhod, proč využívat outsourcing pro mzdové účetnictví.

Jak probíhá outsourcing mzdového účetnictví?

 1. Výrazné snížení mzdových nákladů za vlastní mzdové oddělení.
 2. Odstranění dalších problémů spojených se zaměstnáváním vlastních mzdových účetních, jako je jejich průběžné vzdělávání, pokrytí absence během nemoci či dovolené.
 3. Nevzniká nutnost nákladně pořizovat a aktualizovat vlastní software pro zpracování mzdové agendy.
 4. Zvýšení důvěrnosti informací. Díky externímu zpracování mezd bude mít přímý přístup k údajům o mzdách a platech jen předem určený počet klíčových zaměstnanců. Speciální bankovní účet pro Výplatu mezd může tuto diskrétnost ještě dále zvýšit.
 5. Potřeba kontroly nad činností, která vyžaduje specifické znalosti je vyřešena převedením odpovědnosti na externího poskytovatele služeb.
 6. Snížení možných rizik pro společnost, způsobených nesprávným výpočtem mezd a neúplným vedením záznamů. Tyto rizika mohou potenciálně způsobit problémy zaměstnancům, samotné společnosti i jejím statutárním zástupcům.

Našim klientům zajišťujeme moderní formu služby externího zpracování mezd (mzdového outsourcingu). Samozřejmostí jsou běžné úkony jako výpočet mezd a odvodů, komunikace s orgány státní správy SSZ, finančními úřady, zdravotními pojišťovnami, zastupování při kontrolách, výpočet daní a pojištění, zúčtování daní, roční vyúčtování srážkové daně, tisk diskrétních výplatních pásek, vyúčtování záloh na daně ze závislé činnosti, evidenční listy důchodového pojištění, odevzdání přehledů zdravotním pojišťovnám a správě sociálního zabezpečení, registrace nových příchodů a odchodů, výstupní dokumentace, potvrzení výše platů atd.

Spojením moderního a dynamického řešení se zkušenostmi a znalostmi našich odborníků a příznivou cenou Vám nabízíme služby mzdového outsourcingu, který je nejen kvalitnější, ale ve většině případů i levnější než zpracování mezd vlastními silami.

Veškeré služby poskytujeme nejen pro klienty, kterým zajišťujeme i vedení účetnictví popř. jim poskytujeme jiné ekonomické služby, ale i pro ostatní klienty jako samostatný produkt.

 • kompletní zpracování mezd malých a středních podniků
 • přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ
 • měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ
 • výplatní pásky
 • příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení, zákonné pojištění)
 • roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
 • roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
 • evidenční listy
 • mzdové listy
 • příprava podkladů pro kontroly
 • zastupování na úřadech